Naše skupine

Dječji vrtić ¨Maksimir¨ broji 492 djece raspoređene u 21 grupa u dva objekta. Ove pedagoške godine imamo 5 jasličkih i 16 vrtićkih skupina. U 8 skupina se provode i neki posebni/alternativni programi (više pod Programi).

  

CENTRALNI OBJEKT broj skupina broj djece
redoviti 10-satni jaslički program 3 62
redoviti 10-satni vrtićki program 6 118
posebni program ranog učenja talijanskog jezika 2 50
posebni program ranog učenja engleskog jezika 2 42
alternativni program Montessori 2 39
UKUPNO 14 311
 
PODRUČNI OBJEKT broj skupina broj djece
redoviti 10-satni jaslički program 2 38
redoviti 10-satni vrtićki program 3 73
alternativni program Montessori 1 20
posebni program odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj 1 17
UKUPNO 7 148
SVEUKUPNO 21 459
 
Igraonica za potencijalno darovitu djecu 1 10
 
KRAĆI PROGRAMI    
ritmika 2 30
mali nogomet 2 30
engleska igraonica 2 30
balet 1 20

 

 
 
 


 

 
 
 

 

 


Ispiši stranicu